RODO

Klauzula informacyjna dla użytkowników newslettera

RODO – Rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
Zgodnie z RODO informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Grupa Piekuś Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (dalej: GP) Pani/Pana danych osobowych: 
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Piekuś Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu; dane kontaktowe: Inowrocław 88-100, ul. Nowa 2B, adres email:rodo@piekus.com.pl, tel.: 502 625 705 
 • Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 
 • GP przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Pani/Panu newslettera. 
 • Dane będą przechowywane w bazie ADO przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. 
 • Przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. 
 • W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. 
 • Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będzie mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie /00-193/, ul. Stawki 2.   
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania zapisu do newslettera. 
 • Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; 
 • W każdym przypadku ADO odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.